Na czym polega analiza finansowa przedsiębiorstwa? Jak się do niej przygotować?

372 views 09:31 0 Comments 3 czerwca 2022
Analiza finansowa firmy

Analiza finansowa polega na wykorzystaniu danych finansowych w celu oceny wyników firmy i sformułowania zaleceń co do sposobów ich poprawy w przyszłości. Analitycy finansowi wykonują swoją pracę głównie w programie Excel, korzystając z arkusza kalkulacyjnego do analizowania danych historycznych i tworzenia prognoz dotyczących tego, jak ich zdaniem firma będzie radzić sobie w przyszłości. W niniejszym przewodniku omówiono najbardziej powszechne rodzaje analiz finansowych wykonywanych przez profesjonalistów.

Rodzaje analizy finansowej

Najbardziej powszechne rodzaje analizy finansowej to:

 1. Pionowa.
 2. Pozioma.
 3. Dźwignia finansowa.
 4. Wzrost.
 5. Rentowność.
 6. Płynność.
 7. Wydajność.
 8. Przepływy pieniężne.
 9. Stopy zwrotu.
 10. Wycena.
 11. Scenariusz i wrażliwość.
 12. Wariancja.

Analiza pionowa

Ten rodzaj analizy finansowej polega na przeanalizowaniu różnych składników rachunku zysków i strat. Podzieleniu ich przez przychody, aby wyrazić je w procentach. Aby ta analiza finansowa była najbardziej efektywna, wyniki należy porównać z innymi firmami z tej samej branży. Pozwoli to sprawdzić, jak dobrze radzi sobie firma.

Proces ten nazywany jest również czasem rachunkiem zysków i strat o wspólnej wielkości, ponieważ pozwala on analitykowi porównać firmy różnej wielkości, oceniając ich marże, a nie dolary.

Analiza pozioma

Analiza pozioma polega na rozrachunku danych finansowych z kilku lat i porównywaniu ich ze sobą w celu określenia stopy wzrostu. Pomoże to analitykowi określić, czy firma się rozwija, czy maleje, a także zidentyfikować ważne trendy.

Przy tworzeniu modeli finansowych zazwyczaj wykorzystuje się co najmniej trzyletnie historyczne informacje finansowe i pięcioletnie informacje prognozowane. Daje to ponad 8 lat danych do przeprowadzenia znaczącej analizy trendów, którą można porównać z innymi firmami z tej samej branży.

Analiza dźwigni finansowej

Wskaźniki dźwigni są jedną z najbardziej powszechnych metod stosowanych przez analityków do oceny wyników firmy. Pojedyncza miara finansowa, taka jak całkowite zadłużenie, może nie być zbyt wnikliwa sama w sobie. Dlatego warto porównać ją z całkowitym kapitałem własnym firmy, aby uzyskać pełny obraz struktury kapitałowej. Wynikiem jest wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego.

Typowe przykłady wskaźników to:

 • Dług/kapitał własny.
 • Dług/EBITDA.
 • EBIT/odsetki (pokrycie odsetek).
 • Analiza Duponta – kombinacja wskaźników, często określana jako piramida wskaźników, obejmująca analizę dźwigni finansowej i płynności.
 • Dźwignia finansowa.

Analiza stopy wzrostu

Kobieta wykonująca analizę finansową firmy
Źródło: Pexels.com

Analiza historycznych stóp wzrostu i przewidywanie przyszłych stóp wzrostu stanowią istotną część pracy każdego analityka finansowego.

Typowe przykłady analizy wzrostu obejmują:

 • Wzrost rok do roku (YoY).
 • Analiza regresji.
 • Analiza bottom-up (począwszy od poszczególnych czynników wpływających na przychody firmy).
 • Także analiza top-down (począwszy od wielkości rynku i udziału w rynku).
 • Inne metody prognozowania.

Analiza rentowności

Analiza rentowności jest rodzajem analizy rachunku zysków i strat, w której analityk ocenia, na ile atrakcyjna jest sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa. Typowe przykłady miar rentowności obejmują:

 • Marża brutto,
 • marża EBITDA,
 • oraz marża EBIT,
 • i marża zysku netto.

Analiza płynności

Jest to rodzaj analizy finansowej, która skupia się na bilansie, a w szczególności na zdolności firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań (takich, których termin płatności jest krótszy niż rok). Typowymi przykładami analizy płynności są:

 • Wskaźnik płynności bieżącej.
 • Wskaźnik płynności gotówkowej.
 • Kapitał obrotowy netto.
 • Wskaźnik bieżący.

Analiza efektywności

Wskaźniki efektywności stanowią istotną część każdej solidnej analizy finansowej. Wskaźniki te określają, jak dobrze firma zarządza swoimi aktywami i wykorzystuje je do generowania przychodów i przepływów pieniężnych.

Typowe wskaźniki efektywności obejmują wskaźnik:

 • rotacji aktywów,
 • rotacji aktywów trwałych,
 • konwersji gotówki,
 • rotacji zapasów.

Analiza przepływów pieniężnych

Jak mówi się w finansach, gotówka jest królem, a zatem duży nacisk kładzie się na zdolność firmy do generowania przepływów pieniężnych. Analitycy w wielu dziedzinach finansów poświęcają czas na analizowanie profili przepływów pieniężnych spółek.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych jest doskonałym miejscem, aby zacząć, analizując każdą z trzech głównych sekcji: działalność operacyjną, działalność inwestycyjną i działalność finansową.

Typowe przykłady analizy przepływów pieniężnych obejmują:

 • operacyjne przepływy pieniężne (OCF),
 • wolne przepływy pieniężne (FCF),
 • wolne przepływy pieniężne dla firmy (FCFF),
 • oraz wolne przepływy pieniężne na rzecz kapitału własnego (FCFE),
 • rachunek przepływów pieniężnych w rachunkowości.

Analiza Stopy zwrotu

W ostatecznym rozrachunku inwestorzy, kredytodawcy i finansiści koncentrują się na tym, jaką stopę zwrotu, skorygowaną o ryzyko, mogą uzyskać ze swoich pieniędzy. W związku z tym ocena stopy zwrotu z inwestycji (ROI) ma kluczowe znaczenie w tej branży.

Typowe przykłady miar stopy zwrotu obejmują:

 • Zwrot z kapitału własnego (ROE).
 • zwrot z aktywów (ROA).
 • Także zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC).
 • Rentowność dywidendy.
 • Zysk kapitałowy.
 • Księgowa stopa zwrotu (ARR).
 • Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR).
 • Wewnętrzna stopa zwrotu w finansach.

Analiza scenariuszy i wrażliwości

Kolejnym elementem modelowania finansowego i wyceny jest przeprowadzanie analizy scenariuszy oraz wrażliwości jako sposobu pomiaru ryzyka. Ponieważ zadanie polegające na zbudowaniu modelu do wyceny firmy jest próbą przewidzenia przyszłości, jest ono z natury bardzo niepewne.

Tworzenie scenariuszy i przeprowadzanie analizy wrażliwości może pomóc w ustaleniu, jak może wyglądać najgorsza lub najlepsza przyszłość firmy. Menedżerowie firm zajmujący się planowaniem i analizą finansową (FP&A) często przygotowują takie scenariusze, aby pomóc firmie w przygotowaniu budżetu i prognoz.

Analiza wariancji

Analiza wariancji to proces porównywania rzeczywistych wyników z budżetem lub prognozą. Jest to bardzo ważna część wewnętrznego procesu planowania i budżetowania w firmie, szczególnie dla specjalistów pracujących w działach księgowości i finansów.

Zazwyczaj proces ten polega na sprawdzeniu, czy odchylenie było korzystne czy niekorzystne, a następnie przeanalizowaniu go w celu określenia jego pierwotnej przyczyny. Na przykład, firma miała budżet w wysokości 2,5 mln USD przychodów, a jej rzeczywiste wyniki wyniosły 2,6 mln USD. Oznacza to korzystną wariancję w wysokości 0,1 mln USD, która wynikała z wyższych niż oczekiwano wolumenów (w przeciwieństwie do wyższych cen).

Najlepsze praktyki analizy finansowej

Wszystkie powyższe metody są powszechnie stosowane w programie Excel przy użyciu szerokiego zakresu formuł, funkcji i skrótów klawiaturowych. Analitycy muszą mieć pewność, że stosują najlepsze praktyki podczas wykonywania swojej pracy. Biorąc pod uwagę ogromną wartość i skłonność do błędów w dużych zbiorach danych.

One thought on “Na czym polega analiza finansowa przedsiębiorstwa? Jak się do niej przygotować?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close